Lyrika

Teorie

Co musíte znát?


 • Tento pojem pochází z řec. lyrika melé = verše doprovázené lyrou.
 • Lyrika je jedním ze tří literárních druhů.
 • Základem lyriky jsou pocity, nálady, dojmy, duševní stavy, ale také úvahy lyrického subjektu (toho, kdo v básni mluví).
 • Na rozdíl od epiky a dramatu nemá děj.

 • Významnou roli hraje v lyrice grafická úprava textu, verš, rým, rytmus a intonace.
 • Důležitý je také příznačný výběr jazykových prostředků.
 • Lyrika využívá pojmenování v neobvyklém nebo přeneseném významu a emocionálně zabarvené výrazy.
 • I když ji tvoří jeden člověk, má schopnost vyjádřit prožitky a pocity nás všech.
 • Má řadu rozmanitých žánrů (např. elegie, epitaf, hymnus, óda apod.).

Některé typy lyriky
 
 
A) Milostná lyrika
 
 • Vyjadřuje prožitek lásky, líčí city k milované osobě.
 • Vyjádřeny mohou být i nenaplněné touhy.
 
 
B) Přírodní lyrika
 
 • Vyjadřuje pocity, dojmy a úvahy vztahující se k přírodě.
 • Je obrazem prožitků vyvolaných v básníkovi přírodou.
 
 
C) Úvahová (reflexivní) lyrika
 
 • Lyrický subjekt uvažuje nad určitým problémem nebo jevem.
 • Je založena na úvaze (reflexi) o podstatě života, o smyslu básnické tvorby, o smrti...
 
 
D) Politická, vlastenecká lyrika
 
 • Zaměřuje se na vyjádření politického názoru.
 • Často se zde objevuje nespokojenost se stavem vlády a touha po dokonalém fungování společnosti.
 • Vyjadřuje postoj k vlasti, hrdost na příslušnost k určitému národu.
  
 
E) Náboženská lyrika
 
 • Vyjadřuje pocity vztahující se k Bohu nebo k vyšším silám.

 

 Pixel1

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem