Podmět

Teorie

Co musíte znát?


 • Větný člen podmět vyjadřuje původce (nositele) děje, stavu, vlastnosti.
 • Ptáme se na něj otázkou prvního pádu: kdo? co? a přísudkem.
 • Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek, společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici.
 • S přísudkem se shoduje v osobě a čísle (Jana čte. - 3. os. jednotného čísla).

 • Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem, ale může být vyjádřen v podstatě jakýmkoliv slovním druhem.
 • Tomáš splnil úkol, Vy jste to viděli? Nebyli tam oba. Nejchytřejší zvítězil. Najít cestu bylo obtížné. Z dálky bylo slyšet hlasité auu...

 

Dělení: 

 • vyjádřený - vyjadřuje přímo ve větě původce děje (Kočka seděla na okně.),
 • nevyjádřený - lze ho domyslet z tvaru slovesa, můžeme ho nahradit osobním zájmenem ((Odešel před chvílí. -(on)),
 • všeobecný - oni, někdo, člověk, lidé = není konkrétní, ve větách s obecnou platností (V kině nic nehrají. Dávali to v televizi. Psali to na internetu.).

 • holý - Martin šel nakoupit.
 • rozvitý - Náš Martin šel nakoupit.
 • několikanásobný - Martin a Lenka šli nakoupit.

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem