Polysyndeton

Teorie

Co musíte znát?


  • Polysyndeton je syntaktická figura.
  • Jedná se o nahromadění spojek ve verši a sloce.
  • Polysyndeton je charakteristický zdánlivě nadbytečným užitím spojek, takže se vlastně jedná o opak asyndeta.
  • Nejčastěji se setkáváme se spojkami a, i nebo tak.
  • Nejde jen o běžný výčet předmětů, ale i další přiřazené členy jsou důležité, ne-li důležitější.
  • Zdánlivě nadbytečná spojka tak dokáže zvýšit účinnost sdělení, zdůrazní, co je třeba... 
 
 
Šli, křičeli, láska a krása a mládí,
že není, co zradí,
že zmaří
i bídu i léčky i klamy i zbabělost stáří,
že nejsou sami, že nejsou sami...   J. Hořejší
 
 
 A ráz
 A dva
 A kruh se úží
 A škrtí tichou spící ves
 A slepý pes se dívá do tmy
 A zakopává o řetěz...  K. Šiktanc          
 
 
Tak abyste to věděla
Tak já vám vyznám lásku
Tak abyste to věděla
Tak já vás miluju...  J. Suchý
 
 
Ve jménu života i radosti i krásy...  S. K. Neumann
 

 

Pixel5

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem