Přísudek

Teorie

Co musíte znát?


 • Větný člen přísudek je základní větný člen, společně s podmětem tvoří základní skladební dvojici.
 • Vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje, jaký podmět je.
 • Ptáme se: Co dělá podmět? Co se říká o podmětu?
 • Přísudek se shoduje s podmětem v rodě a čísle.

 

Druhy přísudku 

 

1) Přísudek slovesný

 • Je vyjádřen určitým slovesným tvarem (Jan píšeBudete číst 2. kapitolu. Přijel jsem odpoledne. Přáli bychom si večeři.)

 

2) Přísudek jmenný se sponou

 • Základem je spona a jmenná část (nejčastěji podstatné nebo přídavné jméno). 
 • Sponová slovesa jsou být, bývat a stát se, stávat se (mohou být i v záporu).
 • př. Michal je pilný. Lukáš je učitelem. Lenka se stala lékařkou. Léto bývá horké. Stromy nejsou suché...

 

3) Přísudek jmenný beze spony

 • Spona je zde vynechána.
 • př. Sliby chyby. Mladost radost. Vstupné dobrovolné.
 

Sponové sloveso může být také užito jako plnovýznamové - je pak přísudkem slovesným (Tomáš je venku. Stalo se to včera.).


 Dále může být přísudek: 

 • holý - Plave.
 • rozvitý - Dobře plave.
 • několikanásobný - Dobře plave, běhá a bruslí.

Přísudek může být vyjádřen také citoslovcem (Žába hop přes louži. Kámen žbluňk do vody.).

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem