Rým

Teorie

Co musíte znát?


 • Rým je zvuková shoda jedné nebo více slabik na konci veršů.
 • Verš je základní stavební jednotkou básně (v textu mu většinou odpovídá jeden řádek).
 • Dva verše tedy tvoří většinou jeden rým.
 • Jednotlivé verše se pak spojují do slok.

 • V následující ukázce tedy vidíme 1 sloku, které se skládá ze 4 veršů, 2. a 4. verš se rýmují

 

rým


Druhy rýmů

 •  Podle toho, jak se verše vzájemně rýmují, rozlišujeme několik druhů rýmů.

A) Střídavý rým

 • Rýmuje se lichý verš s lichým (1 + 3) a sudý verš se sudým (2 + 4).
 • Odpovídá mu vzorec abab.
 

střídavý rým_1


 B) Sdružený rým

 • Rýmují se dva po sobě jdoucí (sdružené) verše.
 • Odpovídá mu vzorec aabb.
 

rým sdružený


 C) Obkročný rým

 • Rýmuje se první verš se čtvrtým veršem a druhý verš se třetím veršem.
 • Odpovídá mu vzorec: abba.
 

 rým obkročný


 D) Přerývaný rým

 • Rýmují se pouze sudé verše (2 + 4), liché verše se nerýmují.
 • Odpovídá mu vzorec: abcb.
 

 rým přerývaný

 

Pixel3

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem