Stupňování přídavných jmen

Teorie

Co musíte znát?


  • Některá přídavná jména mohou vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti, můžeme je stupňovat.
  • Rozlišujeme 3 stupně: 1. stupeň (veselý), 2. stupeň (veselejší), 3. stupeň (nejveselejší).

 

 Další příklady:

krásný → krásnější → nejkrásnější

sladký → sladší → nejsladší

rozumný → rozumnější → nejrozumnější 

hloupý → hloupější → nejhloupější

měkký → měkčí → nejměkčí

tichý → tišší → nejtišší.

 

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně:

dobrý → lepší → nejlepší

zlý → horší → nejhorší

velký → větší → největší

malý → menší → nejmenší.

 

U přídavných jmen zakončených na -ký se tvoří 2. stupeň koncovkou a souhláska k se mění v č:

lehký → lehčí

měkký → měkčí.

 

Při psaní -mě-/-mně- 2. stupně si pomůžeme tvarem 1. stupně:

příjemně ← příjemný, skromně ← skromný, střídmě ← stříd.

 

Pozor na zdvojení souhlásek u 3. stupně od přídavných jmen, které začínají na j-, jinak se nám změní význam slova:

nejjasnější (paprsek) X nejasnější (problém).

 

Větší nebo menší míru vlastnosti můžeme vyjadřovat také pomocí příslovcí:

velmi chytrý, málo kyselý, poměrně sladký.

 

Při tvoření 2. stupně někdy dochází ke hláskovým změnám:

suchý → sušší = ch → š

drahý → dražší = h → ž

snadný → snazší = d → z.

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem