Předpony s-, z- 6. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 c,  3 b,  4 a,  5 c,  6 c,  7 b,  8 d,  9 a,  10 c                    
Vysvětlení najdete zde: předpony s-/se-, z-/ze-