Určování druhů vedlejších vět - 8. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 a,  9 d,  10 c                    
Vysvětlení najdete zde: druhy vedlejších vět