Věta dvojčlenná a jednočlenná - 9. třída

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 b,  4 c,  5 a,  6 d,  7 b,  8 d,  9 d,  10 b                   
Vysvětlení najdete zde: věta dvojčlenná a jednočlenná