Větné členy - 6. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 b,  3 a,  4 d,  5 c,  6 a,  7 b,  8 c,  9 d,  10 a                   
Vysvětlení najdete zde: větné členy