Větné členy - obecně

Teorie

Co musíte znát?


  • Každá věta se skládá z větných členů.
  • Větné členy jsou slova (skupiny slov), která mají určitý samostatný význam a skladebné vztahy s jinými slovy (skupinami slov) ve větě.

Větný člen může být:

  • holý - není rozvíjen jiným větným členem (Jan píše.),
  • rozvitý - rozvíjejí ho další větné členy (Jan píše úkol.),
  • několikanásobný - výčet více větných členů jednoho druhu, které jsou na stejné úrovni (Jan píše úkol a dopis.).

 

Větné členy můžeme dělit do dvou skupin:

Větné členy_2


Větnými členy nejsou:

  • citoslovce (Haf, zaštěkal pes.), kromě případu, kdy je citoslovce užito ve funkci přísudku (Pes hop přes plot.),
  • oslovení (Petře, pojď domů.),
  • částice (Úkol jsem asi nesplnil.),
  • vsuvka (Udělal to, jak se zdá, dobře.),
  • spojka spojující věty v souvětí (Věděl, že to dokáže.).

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem