Významové poměry mezi větami hlavními

Teorie

Co musíte znát?


Významové poměry mezi větami a tvoří relativně uzavřený systém - musíte se je naučit nazpaměť. 


Poměr slučovací
 
 • Věty jsou k sobě prostě přiřazeny, obsahy jsou rovnocenné.
 
 • Spojovací výrazy: a, i, ani, nebo, přitom, rovněž, též, (a) pak, (a) potom, (a) nakonec, ani - ani, zčásti - zčásti, jednak - jednak, jak - tak, hned - hned, tu - tu, dílem - dílem.
 
 • Např. Setmělo se a začalo pršet. Jednak se mu dařilo při studiu, jednak byl šikovný i v práci.

 


Poměr stupňovací
 
 • Druhá věta zesiluje, stupňuje obsah věty první.
 
 • Spojovací výrazy:  ba, ba i, ba ani, ba dokonce, a dokonce, dokonce i, ale i, přímo, nadto, nejen(že) - ale (i), nejen(že) - nýbrž (i), nejen(že) - ale dokonce (i), nejen - nýbrž naopak.
 
 • Např. Tomáš se brzy uklidnil, a dokonce se trochu usmál. Věnoval se nejen atletice, ale bavil ho i fotbal.

 


Poměr odporovací
 
 • Obsahy vět jsou v rozporu, druhá věta popírá obsah věty první.
 
 • Spojovací výrazy:  ale, však, avšak, nicméně, leč, nýbrž, jenže, jenomže, naopak, ale zato, zato však, a přece, ale také, také však, ale ani, sice - ale, jistě - ale přece jen.
 
 • Např. Květiny jsem nepřinesl, ale zato jsem koupil pěkný dárek. Byl zraněný, a přece zápas dohrál.

 


 

Poměr vylučovací
 
 • Obsahy vět se vylučují, nemohou platit současně, buď platí jedna, nebo druhá.
 
 • Spojovací výrazy: nebo, anebo, či, jinak, buď - (a)nebo, buď - buď, ať - či.
 
 • Např. Buď tady zůstaň, nebo můžeš klidně odejít. Pečlivě studujte, jinak u zkoušek neuspějete.

 


Poměr důsledkový
 
 • Druhá věta vyjadřuje důsledek obsahu věty první.
 
 • Spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak.
 
 • Např. Nic se mi nedaří, a proto jsem zoufalý. Byla zima, a tak se pořádně oblékli.

 


Poměr příčinný (důvodový)
 
 • Druhá věta uvádí příčinu, důvod pro obsah věty první, druhá věta vysvětluje obsah věty první.
 
 • Spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž.
 
 • Např. Byl jsem zoufalý, neboť se mi nic nedařilo. Musíme se učit, čekají nás totiž přijímací zkoušky. 

 


 Značky pro poměry: 

Značky_2


 • Věty hlavní jsou v souvětí souřadném buď spojeny spojkami souřadicími, nebo jsou k sobě volně přiřazeny beze spojky.
 
 • I v takovém případě můžeme určit poměr mezi větami např. na základě obsahuvýznamového poměru mezi větami, nebo pomocí souřadicího spojovacího výrazu, který si do souvětí doplníme.

blog_1

Video

 

odpovědi4 Test k procvičení č. 1

 

odpovědi4 Test k procvičení č. 2

 Pixel7

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem