Mluvnické kategorie sloves

Teorie

Co musíte znát?


 • Je zapotřebí také znát mluvnické kategorie sloves.

 • Slovesa vyjadřují činnost (učit se, tančit), stav (sedět, čekat) nebo změnu stavu (zčervenat).
 • Jsou to slova ohebná, časují se.

Slovesné tvary
 • slovesný tvar neurčitý - nevyjadřuje osobu, číslo, čas a způsob (psát, nosit, číst),
 • slovesný tvar určitý - vyjadřuje osobu, číslo, čas a způsob (čtu, viděli jsme, psal by),
 • slovesný tvar jednoduchý - je vyjádřen jedním slovesem (čteme, spí, najít),
 • slovesný tvar složený - je vyjádřen dvěma nebo více slovesy (četl jsem, pracovali by, bude počítat).

 

Určujeme (mluvnické kategorie sloves)
 
Osobu a číslo:

osoba_1 


 Čas:
 • přítomný (dělám, děláme...),
 • minulý (dělal jsem, dělali jsme...),
 • budoucí - lze vyjádřit dvěma způsoby: budu dělat, budeme dělat = tvar složený nebo udělám = tvar jednoduchý.

 Způsob: 
 • oznamovací (dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají),
 • rozkazovací - má tvary pro 2. os. č. j., 1. a 2. os. č. mn. (dělej!, dělejte!, dělejme!),
 • podmiňovací (dělal bych, dělali bychom - viz níže).

Podmiňovací způsob

 • Vyjadřuje děj možný, který by nastal, kdyby se splnily určité podmínky (Honza by přišel za námi. Kdybyste tu byli včas, stihli bychom autobus.).

 

 

 

 

 

 • Ve 2. osobě č. j. se u zvratných sloves k zvratnému zájmenu připojuje -s (smál by ses, hrál by sis).
 • Tvary bysme, by jsme, by jste jsou nespisovné (správně bychom, byste).
 • Slovesné tvary bych, bys, bychom... jsou často spojeny se spojkou v jedno slovo (abyste, kdybychom...).
 • U podmiňovacího způsobu minulého užíváme také tvary (byl bych býval nesl, byl bys býval nesl, byli bychom bývali nesli).

 


blog_3
 
 • Další mluvnické kategorie se naučíte ve vyšších ročnících, zde jsou odkazy na ně.
 • Stačí kliknout na jednotlivé mluvnické kategorie.
 
 
 

 


TESTY K OPAKOVÁNÍ

Chcete si ověřit vaše znalosti ze slovesKlikněte na odkazy a můžete začít:


odpovědi4 Test: Opakování sloves

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem